Optimal shelf availability

Door toepassing van optimal shelf availability kan bij leveranciers, retailers en verkoop punten de beschikbaarheid van producten verbeterd worden. Optimal shelf availability kan leiden tot omzet verbetering. Kennis van optimal shelf availability is voor veel marketeers daarom een must.

Binnen een studie die in zeven Europese landen is uitgevoerd, werd aangetoond dat de product beschikbaarheid komt op 90 tot 93 procent. Dit betekent dat in 7 tot 10 procent van de gevallen niet het gewenste product in de schappen is gevonden. Dit toont dan ook aan dat met gedegen optimal shelf availability meer ruimte kan worden gewonnen voor de producten die juist binnen de onvolledig beschikbare categorie valt. Om aan deze belangrijke consumenten tevredenheid iets te doen past u optimal shelf availability management toe.

Risico onvoldoende shelf availability

Het gevaar aangaande het niet kunnen vinden van het product van de wens van de consument is dat:

  • het kan zowel leiden tot financieel verlies bij retailers, verkoop punten als de producent van het product;
  • er geen voorraad op het punt van verkoop is, waardoor de consument kan beslissen om de winkel te verlaten zonder iets te kopen;
  • er wordt dus kans gelopen op een compleet verlies van de aankoop van een volle winkel wagen, juist door dat een product onvoldoende aanwezig is.

Dat toont dan ook aan de noodzaak van het hebben van optimal shelf availability, omdat u als winkelier meer verliest aan omzet dan alleen het niet aanwezige product.

Goed voorraad beheer

Eerste voorwaarde is dat er een juiste balans wordt gevonden tussen de continue vraag van de consument en een goed werkende voorraad beheer. Zodra het kritische minimum aan voorraad in de schappen wordt herkend dient daarop gereageerd te worden door ook de schappen aan te vullen. Daartoe dient zoveel voorraad aanwezig te zijn dat de schappen werkelijk gevuld kunnen worden, echter dient de voorraad ook compact te blijven. Middels optimalisatie van end to end supply chain management kan het onvoldoende aanwezig zijn van voorraad in de shelf opgelost worden. Daarnaast dient uiteraard een optimale aanvoer van goederen tot stand komen in overleg met de distributeurs en leveranciers.

Voldoende ruimte aan product geven

Een tweede aspect aangaande optimal shelf availability kan zijn de beschikbaarheid van afdoende ruimte om aan de dagelijkse vraag van de consumenten te kunnen voldoen. De schappen dienen dermate ingericht zijn dat populaire producten afdoende ruimte krijgen om zo in de consumenten vraag te kunnen voorzien. Inrichting en een gedegen bewust zijn van een deel van de schappen voorraad zijn essentieel om in de wens van de klant continu te kunnen voorzien.

Klant tevredenheid middels shelf availability

De klant komt naar uw winkel om een specifiek product te vinden, en als de klant deze dan ook snel en in overvloed aantreft dan is de klant tevreden. Klant tevredenheid is waar het om draait voor het realiseren van goede omzet cijfers. Daartoe dient u dan ook onderzoek naar te doen om vast te kunnen stellen welke hiaten er binnen het schappen plan worden gelaten om zo toch tot een optimale verkoop van goederen te komen. U ziet middels optimal shelf availability neemt consumenten tevredenheid toe maar nog belangrijker de omzet cijfers nemen met goed toegepaste optimal shelf availability ook sterk toe. Goed voorraad beheer, snel reageren en een goed schappenplan voor producten met een hoge omloop snelheid maakt dat uw verkoop cijfers middels optimal shelf availability management toenemen.