Hbo stage Ghana Afrika

Mijn stageverslag gaat over ecotoerisme in Ghana, en specifieker over Pro-Poor Toerisme. De WTO (World Tourism Organisation) definieert Pro Poor Toerisme als ‘toerisme dat kansen biedt aan arme mensen’. Het is geen product, maar een benadering op zichzelf, waarbij het centrale uitgangspunt is zo veel mogelijk arme en ongeschoolde mensen als medewerker te laten functioneren. Het gaat er dus om dat de lokale bevolking zo veel mogelijk profiteert van toeristische activiteiten in hun omgeving. Dit kan uitgedrukt worden in zowel geld als in het vergroten van kennis of verruimen van hun beleveniswereld.

Geld verdienen in Ghana

Een typisch probleem van de mensen die in de dorpen in Noord-Ghana wonen, is dat er slechts enkele mogelijkheden zijn om geld te verdienen binnen de grenzen van het eigen dorp. De ontwikkeling van kleinschalig toerisme in dorpen geeft mensen de mogelijkheid om meer inkomsten te genereren binnen de dorpsgrenzen zelf. Het werk wordt namelijk letterlijk naar het dorp gebracht en creëert hiermee extra ontwikkelingsmogelijkheden voor de plaatselijke bevolking. Daarom zien wij, Sven en Lianne, Pro-Poor Toerisme als een vorm van duurzame ontwikkeling in de derde wereld. Er zijn in Ghana veel bezienswaardigheden, gewoontes, producten, diensten en rituelen die de meeste duurzame toeristen als positief zullen beschouwen. Er zijn echter ook dingen die door veel toeristen als minder prettig zullen worden ervaren.

Betrokken partners

Een voorbeeld daarvan is het lage niveau van hygiëne en sanitatie, en de grote hoeveelheid plastic zakjes en andere rommel die overal rondslingert, zowel in de stad als op het platteland. Dit laatste probleem vatten we vanaf nu samen onder de noemer ‘vervuiling’. Het probleem van vervuiling is eigenlijk een probleem voor iedereen die ermee te maken heeft, er is echter een verschil in de manier waarop het een probleem voor de betrokkenen is.

Toeristen ghana

Ten eerste zijn er de toeristen. Zij zijn vaak, zo niet altijd, afkomstig uit landen met een hoge hygiënestandaard, schone straten en een schoon milieu. Als zij dan terechtkomen op plaatsen waar deze positieve zaken ontbreken, en zelfs het tegenovergestelde hiervan aantreffen, dan is de kans aanwezig dat zij zich hier in meer of mindere mate aan storen, en zich minder prettig voelen. Hoe meer toeristen er komen, hoe meer geld er bij de lokale bevolking verdiend kan worden, door het aanbieden van producten en diensten (voedsel, souvenirs, een cursus babymassage, enz.). Hier zijn de lokale inwoners indirect afhankelijk van een schoon milieu.

Toeroperators Ghana

Ten tweede zijn er de touroperators die de duurzame reizen aanbieden. Zij zijn voor hun voortbestaan afhankelijk van de toeristen, en als die geen zin hebben in een vakantie in de rommel, dan kunnen zij de tent wel sluiten. De touroperators zijn dus indirect afhankelijk van een schone omgeving, zonder vervuiling.

Lokale bevolking Ghana

Ten derde zijn er natuurlijk de lokale inwoners zelf. Zij zouden op meerdere manieren kunnen profiteren van een schonere leefomgeving:

Voordelen schoon milieu

Boeren en tuinders zullen op ‘schone’ grond (zonder plastic) waarschijnlijk een hogere opbrengst genereren, en meer productie betekent meer inkomsten. Voor het vee dat graast, is het natuurlijk ook van belang dat zij geen plastic binnenkrijgt, want dat kan giftig of zelfs dodelijk zijn. Hier is sprake van directe afhankelijkheid van een schoon milieu. Een schone leefomgeving is dus voor alle betrokken partijen profijtelijk. Over dit onderwerp is nog niet veel wetenschappelijk kennis beschikbaar. Wij hebben ons uiterste best gedaan om artikelen te vinden over dit onderwerp, maar dit is ons niet gelukt. Wij denken daarom dat ons onderzoek toch wel een redelijk kennisprobleem helpt op te lossen. Voor zover wij hebben kunnen vinden is er namelijk geen praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het verminderen van de vervuiling in een ontwikkelingsland, om zo toerisme te stimuleren, en daarmee duurzame ontwikkeling te bevorderen. Mijn stageonderzoek zit nu nog in de fase van probleemanalyse. Immers, een praktijkprobleem van personen buiten de wetenschap (de Ghanese bevolking, toeristen en touroperators) vormt het uitgangspunt van ons praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek.

Doelstelling

Met ons onderzoek willen wij ecotoerisme bevorderen, om zo duurzame ontwikkeling in derde wereldlanden te stimuleren. Dit willen wij doen door de vervuiling in deze landen te verminderen. Wij willen met ons onderzoek de praktische kennis leveren die nodig is om het probleem van de vervuiling tegen te gaan. Wij willen die kennis leveren aan de lokale bevolking, de touroperators en aan de toeristen, om zo een einde te maken aan de vervuiling. Wij willen duurzame ontwikkeling in de vorm van ecotoerisme stimuleren, omdat wij denken dat deze duurzame vorm van toerisme op veel terreinen een positieve invloed heeft in ontwikkelingslanden. Financieel natuurlijk: meer inkomsten voor de lokale bevolking. Dit is natuurlijk van groot belang voor de ontwikkeling van het land. Maar ook sociaal: omdat mensen van elkaar kunnen leren, vriendschappen kunnen sluiten, en de lokale bevolking een groter gevoel van eigenwaarde krijgt als ze zien dat toeristen werkelijk en oprecht geïnteresseerd zijn in de lokale manier van leven en in de gebruiken ter plaatse.

Centrale onderzoeksvraag

De vraag die wij in dit onderzoek willen beantwoorden is: “Wat is de meest duurzame manier om Ghana schoon te krijgen én te houden?”

Definities voor onze kernbegrippen

Duurzaam (in de context van onze onderzoeksvraag): Een methode die langdurig kan worden toegepast omdat het de aarde niet uitput Een methode die waar alle betrokken partijen (de bevolking van Ghana, de toeristen en de touroperators) achter staan Duurzaam is een abstract begrip. Schoon: grotendeels vrij van vuil of vervuiling. Hiermee bedoelen we dat het aantal plastic zakjes, flesjes, blikjes, enz. wordt verminderd tot een maximaal aantal per vierkante kilometer. Schoon is een abstract begrip. Vuil of vervuiling: verontreiniging. Bijvoorbeeld rondslingerende plastic zakjes, flesjes, blikjes, enz. Vuil is een concreet begrip.

Subonderzoeksvragen

Wat is er al eerder gedaan om de vervuiling in Ghana op te lossen? Waarom hebben eerdere pogingen niet het beoogde resultaat gehad? Wie voelt zich verantwoordelijk voor de omgeving? Wie zou de nieuwe aanpak moeten coördineren, betalen en uitvoeren? Wie heeft het meeste baat bij een schone omgeving? Is er met het verzamelde afval iets te doen wat geld oplevert voor de bevolking?

Onderzoekshypothesen

Geen van de betrokkenen voelt zich echt verantwoordelijk voor de omgeving. Het verzamelde afval kan op een zodanige manier worden hergebruikt dat het geld oplevert voor de bevolking. Veel lokale bewoners zullen het vervuilingprobleem niet beschouwen als zeer ernstig (omdat ze wel andere dingen aan hun hoofd hebben), maar wel geïnteresseerd zijn in de kansen/mogelijkheden die het oplossen van het probleem hen biedt. Veel toeristen zullen het erg waarderen als de vervuiling in Ghana vermindert of verdwijnt.

Onderzoekseenheden

In dit onderzoek komen de volgende onderzoekseenheden voor: De Ghanese bevolking - Deze onderzoekseenheid is een groep De toeristen - Deze onderzoekseenheid is een groep De touroperators - Deze onderzoekseenheid is een organisatie (of zijn meerdere organisaties) Tot slot Zodra mijn stage in Gahna is afgelopen zal ik de resultaten op deze website publiceren.